Luo, Xiaohei


My rank: N/A
Hanazawa, Kana

My rank: N/A
My score : N/A

Main
Weight: 100 %

Favorites: 98880

Age: 34
Born: February 25, 1989
Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)

Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)

Members score: 8.17

Movie (1 eps)
Aired: Jan 07, 2019